Hahmonluonti

Hahmonluonti tapahtuu yhteistyössä pelinjohdon ja pelaajien välillä. Alla on kerrottu miten hahmonluontiprosessi etenee.

Pelaajat saavat pelinjohdolta noin puolen sivun mittaisen hahmokonseptin, joka määrittelee löyhästi hahmon roolin pelissä. Hahmomateriaali tulee olemaan Google-drivellä, jossa sekä pelaajalla että pelinjohdolla on aina pääsy viimeisimpään versioon. Hahmokonseptissa on määritelty mm. hahmon pelin kannalta oleellisia taitoja ja muutamia keskeisiä kontakteja. Tiettyjen hahmojen kohdalla myös hahmon luonnetta on määritelty jonkin verran.

Pelaajalla on kuitenkin hyvin vapaat kädet kehittää hahmoa eteenpäin haluamaansa suuntaan. Hahmonluonnin tueksi pelinjohto tarjoaa mm. listan pelin kannalta oleellisia kysymyksiä, joita voi käyttää tukena hahmon kehittämisessä. Samoin suhteiden luontiin tullaan tarjoamaan tukea ja ohjeistusta pelinjohdon puolesta. Jokaisella pelaajalla on vastuupelinjohtaja, jonka kanssa hahmoa voi työstää. Pelaajien väliseen kommunikointiin käytetään sähköpostia / Facebookia, joten jokaisella pelaajalla tulisi olla sähköpostiosoite, jonka saa jakaa toisille pelaajille. Facebookin käyttö ei ole välttämätöntä.

 

Työpaja

Hahmonluonnin tueksi järjestetään työpaja muutamaa viikkoa ennen peliä. Työpajassa luodaan hahmosuhteita ja kehitetään oman hahmon persoonaa ja taustaa. Työpaja kuuluu osaksi Marras-larppia, ja on siten pakollinen peliin osallistuville (lukuunottamatta mahdollisia kaukomatkalaisia, joiden kanssa sovitaan vaihtoehtoisia hahmonkehitystapoja). Työpajan jälkeen on vielä aikaa työstää hahmosuhteita.

Hahmoa voi ja kannattaa pyrkiä syventämään myös pelin aikana. Pieniä viilauksia hahmoon voi tehdä jos kokee että se parantaa omaa ja muiden hahmojen tarinaa. On toki tärkeää keskustella muiden pelaajien kanssa mikäli haluaa tehdä hahmoonsa muutoksia jotka vaikuttavat hahmosuhteisiin.